Cultura
Valaida Snow, una de les primeres instrumentistes
Pel seu interès reproduïm aquest article aparegut el darrer 9 de març al blog del ‘Jazz Club El Mussol’
A l’hora de voler saber quin va ser el paper de la dona com a instrumentista dins de la història del jazz, el primer problema que ens trobem és l’escàs material fonogràfic (no es el cas de les cantants que sempre hi han estat presents en les formacions).