A fondo
La gestió de la cultura en l’Alcoi del futur (i 3)
Dimensions per a una futura política cultural
Projectar la cultura de l’Alcoi del futur passa indefugiblement per imaginar una cultura que respecte la diversitat dels membres d’una comunitat sense obviar els trets que s’han anat construint de manera comuna i que pertanyen a la comunitat, i que alhora oferisca elements que cohesionen a la pròpia comunitat, que faça als seus membres partícips. […]
 

A fondo
La gestió de la cultura en l’Alcoi del futur (2)
El balafiament dels recursos públics ha estat una tendència molt acusada en tota l’Administració en els anys anteriors a la crisi
Aquest text és un intent de posar les bases del que al nostre entendre deurien ser els principals elements d’un projecte de política cultural per a la nostra ciutat. Es tracta d’un projecte incomplet per primerenc al que caldria aplegar més reflexions i més persones i col•lectius de la ciutat. No obstant la seues limitacions, […]

A fondo
La gestió de la cultura en l’Alcoi del futur (1)
Primer lliurament d'un exhaustiu treball d'investigació sobre el paper de la cultura a Alcoi.
No és massa habitual parlar de futur en clau alcoiana; més aviat, a Alcoi tendim a parlar del passat. És més, quan de vegades s’arriba a plantejar algun debat públic al voltant del futur de la ciutat, s’acostuma a acabar contemplant el passat. Cert és que cal tindre en compte la història per no repetir […]