slogan tipografia la moderna
La camisa de la serp
Lola Jordà ens convida a recordar un temps on Alcoi gaudia d'un horitzó ple de fàbriques del que sobresortien com fars en la boira esveltes xemeneies. El seu ritme el marcaven dia a dia la música de telers, el soroll de les màquines procedent de nombroses factories i l'olor a borra, a paper i a soldadura. Les successives crisis econòmiques van desmantellar  el teixit industrial i van deixar a la ciutat sense passat i  amb un futur incert. Avui, mentre Alcoi continua buscant el seu lloc al món i un nou rumb que li garantisca la supervivència, el seu patrimoni industrial s'enfonsa entre les lleres seques dels rius, abandonat com la camisa d'una serp a mercè de la pols i l'oblit.