slogan tipografia la moderna
Pacífic
Una minuciosa selecció de fotografies de diferents viatges a dos de les vessants del Pacífic: Cambodja/Vietnam i Perú. Estos dos pobles, situats als dos extrems del Pacífic i amb més de 20.000 quilòmetres entre sí, estan separats i a la vegada units per les cultures asiàtiques i sud-americanes. En l’exposició: ‘Pacífic, els dos rostres d’un oceà’ el fotògraf Pablo Bernabeu Verdú mostra les persones d’aquests pobles, els seus rostres i mirades oposades, però que es complementen i descobreixen a l’espectador les dos cares de l’oceà Pacífic.